CO2 Czech Solution Group

KOMERCIONALIZACE DEKARBONIZACE

AKTUÁLNĚ

ÚČEL VZNIKU CO2 Czech Solution Group

podporovat základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a následně prosazovat jejich výsledky prostřednictvím konkrétní výuky, publikování a především formou reálných aplikací a uplatnitelnosti konkrétních řešení technologií v rámci problematiky snižování emisí a zpětného využití CO2 v rámci České republiky do průmyslové praxe
souběžně podporovat organizace působící ve prospěch přípravy a realizace transformačních procesů CO2 a P2X (Power to „X“) v České republice, majíce současně na zřeteli optimální ekonomické a technologické zhodnocení CO2 jako vstupní suroviny pro chemický průmysl a národní energetiku
podporovat s tím spojené vědecké, výzkumné, technologické a inovační aktivity, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání procesu transferu CO2 připívajícím k plnění cílů stanovených Pařížskou dohodou (2015) a závazků ČR v procesech snižování emisí CO2 a jeho negativního vlivu na klimatické procesy
prosazování zájmů ČR v oblasti národní i Evropské legislativy směrem k transformaci CO2 a procesům P2X v optice definované taxonomie (klasifikačního systému EU)

Základní cíle spolku

 • Vytvořit akční expertní skupinu k efektivnímu propojení českého průmyslového a vědeckého potenciálu
 • Zapojit ČR do mezinárodní kooperace nízkouhlíkové a cirkulární ekonomice
 • Vytvořit efektivní kooperativní prostředí v ČR

Hlavní zaměření spolku

ANALÝZY

 • Vytvářet informační databanku vhodných komerčních technologií procesů dekarbonizace
 • Analyzovat projektové výzvy EU a identifikovat české subjekty s potenciálem kooperace

KOOPERACE

 • Zajistit efektivní kooperaci vně ČR a emitentů CO2
 • Zajistit účast ČR v expertních orgánech EU

APLIKACE

 • Napomáhat vzniku demonstračních technologií (propojením vědy a průmyslu)
 • Zajišťovat prezentační workshopy a představování možností aplikace technologií v ČR
 • Organizovat prezentace technologií (konference, workshopy atd.)
 • Nabízet kvalifikované posuzování vhodnosti technologií pro konkrétní akce v ČR
Více v úvodní prezentaci
Image

AKTUÁLNÍ CENA CO2 POVOLENKY

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept