CCS A CCSU CO DĚLAT S CO2

CCS - Carbon Capture and Storage (záchyt CO2)
CCU někdy CCSU - Carbon Capture Storage and Utilization (využití CO2)

CCU/CCSU – Není a nebude jen překlenovací technologií v rámci zmírňování emisí CO2, ale sahá mnohem dál, protože umožňuje uzavřené cykly uhlíku. Proto je pro ochranu klimatu tak důležité využití CO2 jako vstupní suroviny.

Nabízí se tak možnost vyrábět produkty na bázi uhlíku s využitím obnovitelné energie, což umožňuje de-fosilizaci průmyslových odvětví, která plní klíčové požadavky rostoucí populace.

K zachycování CO₂ u zdroje (zařízení emitující CO₂) lze použít několik různých technologií. Rozdělují se do tří kategorií:

  • zachycování uhlíku po spalování (hlavní metoda používaná ve stávajících elektrárnách),
  • zachycování uhlíku před spalováním (ve velké míře používané v průmyslových procesech)
  • systémy kyslíkového spalování.

CO₂ se separuje z výfukových plynů spalovacích procesů. Existují komerčně dostupné technologie před-spalovacího zachycování, které se používají v průmyslových zařízeních. V případě elektráren je však před-spalovací zachycování stále v rané fázi. Tato technologie zahrnuje zplyňování paliva a oddělování CO₂. Může být méně nákladná než jiné možnosti; lze ji však zabudovat pouze do nových zařízení - modernizace stávajícího zařízení pro před-spalovací zachycování je neúměrně nákladná. Při kyslíkovém spalování se palivo spaluje v prostředí s téměř čistým kyslíkem namísto běžného vzduchu, což vede ke koncentrovanějšímu proudu emisí CO₂, který se snáze zachycuje. Jakmile je CO₂ zachycen, je stlačen na kapalinu a přepraven na vhodné místo skladování.

V dalším kroku dochází buď:

  1. k přímému uložení do geologických podzemních formací, kde se dlouhodobě skladuje, místo aby se vypouštěl do atmosféry. Mezi místa, kde se CO₂ ukládá, patří bývalé zásobníky ropy a zemního plynu, hluboké solné formace a uhelné sloje.
  2. k dalšímu využití CCSU neboli někdy CCUS široké škále možných transformací
Schematické znázornění priorit orientace činnosti spolku CO2 Czech Solution Group
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept