Záchyt CO2

POST COMBUSTION – enzymatický záchyt CO₂

Patentovaná technologie zachycování uhlíku byla vyvinuta v posledních dvaceti letech kanadskými vědci a inženýry a podporována vládami Kanady, Spojených států a Evropské unie. Technologie CO2 Solutions by Saipem umožňuje záchyt CO2 přímo z průmyslových zdrojů. SAIPEM.

Výhodou tohoto procesu je vysoká tolerance k znečišťujícím látkám ve spalinách, jako jsou oxidy síry (SOx) a oxidy dusíku (NOx) a rozpouštědlo není ovlivněno přítomností kyslíku, což činí technologii vhodnou pro čištění spalin s vysokým obsahem kyslíku, například z plynových turbín. Tuto technologii záchytu využívá i velký evropský projekt ACCSESS  za 18 milionů €

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept