AKTIVITY

Pozvánka na odbornou schůzku zaměřenou na problematiku CCSU (Carbon Capture Storage and Utilization)

Vážení zájemci o zapojení se do činnosti spolku CO2 Czech Solution Group

Masarykova Univerzita Brno, Mendelova Univerzita Brno, Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem, Palackého Univerzita Olomouc (Regional Centre of Advanced Technologies), Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, VŠB Ostrava (IET), VŠCHT Praha, VUT Brno,ČVUT Praha, Ústav chemických procesů Praha, Karlova Univerzita Praha, SYNPO Pardubice, EcoCoal Ostrava,  HiLASE centrum Dolní Břežany… 

Navzdory dnešní vypjaté době, EU neustupuje od problematiky emisí CO2 a tlak na emitenty CO2 je již ekonomicky velmi zatěžujícím faktorem. Je velmi pravděpodobně, že se bude jednat o dlouhodobou snahu EU. 

Aby spolek CO2 Czech Solution Group zahájil činnost ve vědeckém pilíři svých aktivit (viz prezentace v příloze), včetně ustanovení vědecké rady,  dne 4. 10. 2022 v 11:00 hod. v prostorách Czechinvestu, pořádáme první odbornou schůzku zaměřenou na problematiku CCSU (Carbon Capture Storage and Utilization). Tedy na  Záchyt CO2 a Transformace CO2


Na tuto schůzku zveme ty, kteří již v minulosti projevili zájem o participaci, ale i ostatní expertní české subjekty, které mají potenciál odborně se v tématice CCSU angažovat.

Cíle schůzky:

a.) Prezentace českých odborných subjektů jaké oblasti se věnují (max. 15 minut)

     Stručný popis činnosti a stav poznání z hlediska TRL

         - Počet a struktura lidského potenciálu, který se oblasti věnuje

         - Technologické zázemí výzkumu

         - Projekty v dané oblasti (národní a mezinárodní spolupráce)

         - Zahraniční kontakty

b.) Etablování struktury subjektů v jednotlivých oblastech CCSU a potvrzení zájmu o vstupu do spolku

c.) Návrh struktury a personálních pozic vědecké rady

d.) Etablovat zájem o strukturu CLUSTRU (jednoduší cesta financování projektů)

e.) Diskuse ohledně zapojení TAČR a státní správy do kooperace s clustrem.

Předesílám, že spolek z hlediska servisních služeb (sledování a výběr vhodných projektů, sjednávání expertních schůzek včetně pozvání expertních subjektů či vyslání českých expertů do zahraničí, jakož i propojení s emitenty CO2) již pokročil a připravuje první pilotní projekty.

Problematika CO2 je však natolik různorodá a mezioborová, že jsme přesvědčení, že národní kooperace expertních subjektů v rámci připravovaného CLUSTRu bude prospěšná pro všechny strany.

Prosím, potvrďte účast telefonicky nebo mailem do 17. 9. 2022

Těšíme se na setkání.

CO2 Czech Solution Group
Ing. Leoš Gál
mobil 736 50 50 12

Image
Image
Image
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept