AKTIVITY

Na CzechInvestu se sešli odborníci na CCSU

Spolek CO2 Czech Solution Group (CO2CZ) ve spolupráci s agenturou Czechinvest má za sebou první odborný workshop zaměřený na problematiku CCSU (Carbon Capture Storage and Utilization), tedy na záchyt a transformaci CO2. Akce, jejíž cílem bylo nastartování vědeckých aktivit spolku a ustanovení vědecké rady, se uskutečnila minulý týden v prostorách agentury CzechInvest, která je partnerem CO2CZ.

Své zástupce na odborném workshopu měly například univerzity Masarykova Univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci (Regional Centre of Advanced Technologies and Materials), Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, VŠB Ostrava (IET), VŠCHT Praha, VUT Brno, ČVUT Praha, Ústav chemických procesů AV ČR, Univerzita Karlova Praha nebo ECOCOAL Ostrava.
 
Workshop prokázal, že česká věda v oblasti CCS/CCU je na velmi dobré úrovni a má potenciál v oblastech dekarbonizace hrát na evropském poli více než důstojnou roli. Zájem a profesionalitu českých vědeckých institucí lze zároveň chápat jako výzvu pro české emitenty CO2. Spolek CO2CZ právě pro ně připravuje další workshop s cílem vytvořit užší efektivní vazbu mezi vědou a průmyslem. Problematika dekarbonizace přesahuje dlouhodobé horizonty několika desetiletí a úspěšná transformace vyžaduje vytvoření strukturální a profesionální kooperační základny. Workshop pro vědeckou sféru byl prvním úspěšným krokem na cestě k tomuto cíli.

CzechInvest dlouhodobě podporuje rozvoj zelených technologií v České republice. Letos v rámci projektu Technologické inkubace zahájil svou činnost EcoTech HUB, který si klade za cíl podporu ekosystému a eko-inovací. Technologie záchytu a transformace CO2 budou hrát významnou především roli v dekarbonizaci těžkého průmyslu.

Image
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept