AKTIVITY

CO2 Czech Solution Group aneb business příležitost dekarbonizace

Společnost EY ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a se spolkem CO2 Czech Solution Group CZ pořádá mimořádné setkání vrcholných představitelů průmyslu, vědy a výzkumu a zástupců státní správy s cílem představit prostor pro možnost spolupráce v oblasti dekarbonizace. 

Níže si s Vámi dovolujeme sdílet detailní program nadcházející akce:

15:00-15:05
Přivítání hostů (Blahoslav Němeček, Partner EY)

15:05-15:15
Úvodní slovo (Petr Hladík, ministr, MŽP ČR)

15:15-15:25
Problematika CO2 v širším kontextu (Prof. Jiří Drahoš, senátor, bývalý předseda Akademie věd)

15:25-15:45
Technologický pohled na skleníkový plyn CO2 a procesy CCU (Leoš Gál, CO2 Czech Solution Group CZ)

15:45-16:05
CO2 z pohledu transformace energetiky a potenciál komercionalizace CO2 (Leoš Gál / Blahoslav Němeček)

16:05-16:25
Představení řešení využití CO2 v průmyslovém měřítku v praxi (Babette Pettersen, vice president, Lanzatech Europe)

16:25-16:40
Představení národního spolku CO2 Czech Solution Group CZ (Leoš Gál, CO2 Czech Solution Group CZ)

16:40-16:50
Projektová podpora inovací (Michal Pazour / Petr Pracna, Technologické centrum Praha)

16:50-17:00
Důležitost mezisektorové spolupráce (Filip Krůta, CzechInvest)

17:00-17:15
Shrnutí závěrů a otevření společné diskuse (Ivan Souček, ředitel SCHP / Leoš Gál, CO2 Czech Solution Group CZ; Blahoslav Němeček, EY)

17:15-18:00
Volná diskuse hostů

 

Moderátor: Martina Hlavsová, Director, EY

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept